Anmälan om avstängning av brandtekniska system

Här gör du som har en ICA-butik eller Apotek Hjärtat anmälan om av- och påslagning av brandtekniska system.

Planerade och akuta avstängningar

Anmälan ska göras minst 48 timmar före planerad avstängning och så snart som möjligt vid akuta avstängningar. Du behöver även anmäla när det brandtekniska systemet åter är i drift. 

Har det hänt något som gjort att du behövt stänga av ett brandtekniskt system för din butik eller apotek? Avstängning av brandtekniska system som varar i mer än 24 timmar behöver också anmälas till oss.

Här gör du anmälan om/när brandtekniskt system stängs av och sätts på.

Bra att veta 

Avstängning av brandtekniskt system ska alltid begränsas till så liten del av fastigheten och verksamheten som möjligt och till så kort tid som möjligt. Avstängning ska godkännas av den som är Brandskyddsansvarig. 

Brandtekniska system är 

  • sprinklersystem och andra automatiska släcksystem, inklusive pumpar och vattenkälla 
  • brandlarm med samtliga ingående delar, t.ex. detektering, larmfunktioner och vidarekoppling. 

Om ett brandtekniskt system måste stängas av helt eller delvis behöver du 

  • ge information till berörd personal
  • kontrollera övriga brandtekniska installationer så att dessa är i funktion 
  • ha skärpt brandberedskap 
  • avbryta eventuell brandfarlig verksamhet i lokalerna 
  • stoppa alla Heta arbeten i aktuella lokaler, förutsatt att dessa inte är grundorsaken till avstängning av brandtekniskt system.