Dödsfallsersättning Gravidförsäkring

Om någon av de försäkrade (mamman, bebisen eller den andra föräldern/partnern) avlider under försäkringstiden, betalas ett engångsbelopp om 25.000 kronor ut. Ingår i Gravid Fri och Gravid Plus.