Sjukhusvistelse för den gravida

Om den gravida skrivs in på sjukhus för vård eller behandling på grund av en graviditetskomplikation, betalas ersättning ut om 200 kronor per dag. Skyddet gäller fram till förlossningsdagen. Undantagen framgår av de fullständiga villkoren. Gäller endast Gravid Plus.