Allrisk husbil

Ersättning lämnas bland annat för skada på husbilens inredning orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse, vid förlust av bilnyckel samt för rengöring av tank efter feltankning.