Brand husbil

Ersättning för skador på husbilen efter brand, blixtnedslag eller explosion.