Glas husbil

Betalar reparation eller byte av glasrutor som krossas eller spräcks. Försäkringsvillkoren skiljer sig mellan halv- och helförsäkring.