Semesteravbrott

Dagsersättning om du måste avbryta din semesterresa på grund av en från husbilsförsäkringen ersättningsbar skada. Ersättningen lämnas med 300 kr per dygn vid kontantersättning och 500 kr per dygn om ersättningen tas ut i form av ICA presentkort.