Gravidförsäkring

  Välj Gravid Fri eller Gravid Plus
  Skydd för den gravida, bebisen och partnern
  Gäller från gravidvecka 22

Genom att klicka på "Välj omfattning" bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av ICA Försäkrings rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.

Gratis gravidförsäkring från gravidvecka 22  

Gravid Fri är en kostnadsfri grundförsäkring som du kan teckna när som helst under din graviditet. Försäkringen gäller tidigast från graviditetsvecka 22, och tills din bebis fyllt sex månader.

Den ersätter bland annat medicinsk invaliditet vid olycksfall med maximalt 500.000 kronor. Försäkringen kan också ersätta upp till tio terapitillfällen för dig eller din partner om det skulle hända din bebis något, om du skulle drabbas av förlossningsdepression eller om någon av er skulle avlida under graviditeten. Vid dödsfall betalar vi också ut en ersättning om 25.000 kronor. 

Komplett graviditetsförsäkring med Gravid Plus

Förutom de delar som finns i Gravid Fri innehåller Gravid Plus också ett betydligt mer omfattande försäkringsskydd både för dig och din bebis. Ni kan till exempel få hjälp om bebisen får en diagnos eller sjukdom, men också om det uppstår komplikationer under graviditeten eller förlossningen. Gravid Plus kostar 1.295 kronor. 

Skydd för din bebis – Gravid Plus

Om din bebis till exempel drabbas av ett allvarligt hjärtfel, CP-skada, gomspalt, downs syndrom eller en allvarlig synnedsättning får ni 50.000 kronor i ersättning. Skulle bebisen få en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning till följd av sjukdom, kan ni få en ersättning baserad på den medicinska invaliditetsgraden. Den högsta ersättningsnivån är 500.000 kronor. 

Om bebisen behöver vårdas på sjukhus kan ni få ersättning med 200 kronor per dag i upp till 180 dagar. Ni kan också få vårdersättning månadsvis, om ni blir beviljade vårdnadsbidrag från Försäkringskassan i samband med olycksfallsskada eller sjukdom. Vilka situationer som ingår och inte framgår av de fullständiga villkoren. Gravidförsäkringen ersätter också framträdande ärr med ett engångsbelopp. I de fullständiga villkoren hittar du alla tillstånd och sjukdomar som ersätts och inte.

Skydd för den gravida – Gravid Plus

Du som är gravid får ersättning vid komplikationer, till exempel havandeskapsförgiftning, missfall, akut kejsarsnitt och olika typer av allvarliga skador som kan uppstå vid förlossningen. Ersättningen är 3.000 kronor.

Om du blir inskriven på sjukhus för vård eller behandling på grund av komplikationer under graviditeten, får du 200 kronor per dag i ersättning.

Försäkringen gäller tills barnet är sex månader

Gravidförsäkringen börjar gälla dagen efter att du har betalat premien, men tidigast när du är i gravidvecka 22. Försäkringen gäller tills din bebis fyllt sex månader, men du behöver komplettera med en egen barnförsäkring för barnet så snart som möjligt efter att ni kommit hem från BB för att ha ett komplett försäkringsskydd. Läs mer om vår barnförsäkring här.

Undantag från försäkringen

Läs förköpsinformationen eller de fullständiga villkoren för att se vilka sjukdomar och tillstånd som försäkringen inte täcker.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För gravidförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och blanketter

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

50 % rabatt när du köper barnförsäkring

Ditt barn är värt ett bra skydd redan från start. Därför får du halva priset i 12 månader om du köper barnförsäkring innan barnet fyller ett år. Läs mer om barnförsäkring.