Sjukvård och hemtransport

Blir du akut sjuk eller skadad kan du få ersättning för kostnader för läkar- och sjukhusvård. Försäkringen kan också betala hemtransport till Sverige om du inte kan åka hem som planerat på grund av sjukdom eller olycksfall.