Ansvars-, överfalls- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd, eller behöver anlita advokat, kan du få hjälp med kostnaden. Du kan också få ersättning om du råkar ut för överfall.