Jag har sagt upp min olycksfallsförsäkring, varför drar ni fortfarande pengar för den (efterskottsbetalning)?

Vår olycksfallsförsäkring betalas i efterskott, till skillnad från våra övriga försäkringar. Därför kan du behöva betala för tid då försäkringen varit aktiv, även efter att du sagt upp den.