Varför har jag fått en helårsfaktura? Jag anmälde autogiro när jag tecknade försäkringen.

Årsfakturan skickas ut direkt tillsammans med ditt försäkringsbrev när du tecknat försäkringen, medan din autogiroansökan kan ta ett par dagar att bli godkänd.

Om du fått bekräftat från oss att ditt autogiro är godkänt kan du bortse från din årsfaktura.