Jag har en misslyckad betalning, hur betalar jag min försäkring nu?

Misslyckades autogirodragningen på grund av att det inte fanns tillräckligt med pengar på kontot, gör vi en dubbel dragning i slutet på nästa månad i stället. Din försäkring fortsätter att gälla som vanligt.