Har ni gjort en uppsägning av min försäkring hos mitt gamla bolag?

Har du fyllt i och skickat in en uppsägningsfullmakt till oss i samband med att du tecknat din försäkring, säger vi upp din gamla försäkring åt dig. Det gör vi ungefär 14 dagar innan din försäkring hos oss börjar gälla.

Är du osäker på om du fyllt i en fullmakt kan du höra av dig till oss på forsakring@ica.se eller telefon 033-47 47 90 vardagar 08.00–17.30.