Båtförsäkring

Med vår båtförsäkring kan du njuta av båtlivet. Vi finns där till din hjälp om du skulle råkat tanka bränsle i vattentanken eller kanske behöver bogsering.

Just nu kan inte nya kunder köpa vår båtförsäkring, men du som har den sedan tidigare kan fortfarande anmäla skada och se villkoren här.

Välkommen tillbaka nästa båtsäsong!

Försäkra din båt till ett bra pris

Exempel på vad du får med vår båtförsäkring:

 • Allrisk (drulle) om du till exempel tappar GPS-plottern i sjön eller tankar diesel i vattentanken
 • Båtassistans
 • Rabatt om du låser in din motor
 • Stammispoäng på hela försäkringsbeloppet för dig som är stammis på ICA.

Tanken med vår båtförsäkring är att du ska få ett prisvärt skydd, för att du ska känna dig trygg på sjön. Du får till exempel både allrisk och båtassistans utan extra kostnad. Dessutom får du rabatt om du låser fast din båt och låser in motorn på vintern.

Jämför gärna med andra båtförsäkringar innan du gör ditt val.

Försäkra segelbåt 

När du försäkrar din segelbåt med vår båtförsäkring, kan du få ersättning för skador på mast, rigg och segel som har orsakats av hårt väder (över 10 m/s). I sjöskada ingår också skador du får efter att ha gått på grund, kolliderat eller kantrat.

Har du en jolle till din segelbåt omfattas den också av båtförsäkringen.

Försäkra motorbåt

Om du har motorbåt kan det vara extra skönt att veta att vår båtförsäkring täcker motorstöld. Du kan också få motorkonsultation och leverans av bränsle eller reservdelar på plats via båtassistans. För motorbåtar med inombordare täcks också en jolle in i vår båtförsäkring.

Om motorgarantin har gått ut och du vill ha en extra försäkring till din motorbåt kan du lägga till vår maskin- och elektronikförsäkring, som ersätter maskinskador om det skulle hända något oförutsett. Maskin- och elektronikförsäkring kan du köpa om din båtmotor är max 10 år gammal. Den gäller sedan fram till att motorn är 20 år gammal.

Båtassistans – så funkar det 

I vår båtförsäkring ingår båtassistans, som du når via telefon dygnet runt. De kan hjälpa till med bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av reservdelar och bränsle.

Måste man ha båtförsäkring? 

Alla båtägare bör ha en båtförsäkring. Om du inte har en båtförsäkring med ansvarsförsäkring, kan du behöva betala stora kostnader om du skulle råka orsaka skador på andra båtar, bryggor eller människor. Hemförsäkringens ansvarsförsäkring gäller inte. Dessutom behöver du förstås stå för eventuella skador på din egen båt.

Det finns däremot inget lagkrav som säger att du måste ha en båtförsäkring.

Båtförsäkring som kan ge extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden även en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, org.nr: HRB 211924 (Tyskland) via Svedea, Box 3489, 103 69 Stockholm, www.svedea.se, Orgnr: 556786-1678. Svedea är en del av HDI Global Specialty SE. Läs mer om Svedea.

Vad täcker båtförsäkringen?

 • Sjöskada – Ersätter skador orsakade av grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. För segelbåtar ersätts också skada på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder (>10 m/s).
 • Uppläggnings- och transportskada – Ersätter om båten skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 • Stöld och skadegörelse – Du får ersättning om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.
 • Brandskada – Ersättning om båten skadas av brand eller blixtnedslag.
 • Ansvar – Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.
 • Rättsskydd – Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.
 • Assistans – Du kan få hjälp med bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av reservdelar och bränsle.
 • Allrisk – Ersätter plötslig och oförutsedd skada på båten (utom motor och drivlina), lös båtutrustning och personlig lösegendom upp till 40 000 kr.
 • Personligt lösöre – Ersättning för personligt lösöre, som till exempel kläder och fiskeutrustning, med upp till 10 000 kr.
 • Jolle - För inombordare och segelbåt ingår jolle med motor upp till ett värde av 10 000 kr.

Tillägg som du kan köpa till

Maskin- och elektronikförsäkring - Ersätter skada på motor, backslag/drev och annan maskinell utrustning orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

Självrisk för båtförsäkringen

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Du väljer mellan tre olika självrisker: 2 000 kr, 5 000 kr och 10 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre pris på försäkringen.

Särskild självrisk för vissa skador

För vissa skador är självrisken alltid 2 000 kr. Det gäller om du får en skada på enbart jolle eller personligt lösöre, samt vid allrisk- och ansvarsskada. Vid rättsskyddsskador är självrisken 20 % av skadekostnaden, dock lägst 2 000 kr.

Dubbel självrisk i vissa fall

I vissa särskilda fall får du betala dubbel självrisk.

 • För sjöskador när båten ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars
 • Om båten sjunker helt eller delvis
 • Vid stöld av motor mellan 1 november och 31 mars om den inte är inlåst
 • Vid stöld av båten då den ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars

Information om distans- och hemförsäljningslagen och försäkringsförmedlingslagen

För båtförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

ICA Försäkring har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och agerar förmedlare av båtförsäkring.

Försäkringsgivaren (HDI Global Specialty SE, Sverige filial via Svedea) och försäkringsförmedlaren (ICA Försäkring) står under Finansinspektionens tillsyn.

› Mer om distans- och hemförsäljningslagen och försäkringsförmedlingslagen (pdf)

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling (pdf)

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan online (svedea.se)

Är du rätt försäkrad?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Drömmer du om en båt?

Susa fram i en motorbåt eller glida fram med vinden i en segelbåt? Hos ICA Banken kan du låna till en ny båt. 

› Till ICA Bankens båtlån