Olycksfall barn – gör skadeanmälan

Är ditt barn försäkrat med ICAs barnförsäkring kan det finnas rätt till försäkringsersättning om barnet blir sjukt eller råkar ut för en skada i samband med olycksfall. I förköpsinformationen (pdf) kan du läsa om vad som ingår i försäkringen.

Vänta aldrig med att anmäla en skada

Det är viktigt att du så snart som möjligt anmäler ditt barns sjukdom eller skada till oss. Vi kan då utreda ärendet skyndsamt och korrekt samt betala ut den ersättning som är aktuell.

Ditt barn kan omfattas av flera försäkringar

Utöver den försäkring du tecknat hos oss kan barnet till exempel vara försäkrat via barnomsorgen, skolan, din arbetsgivare eller annan gruppförsäkring. Vissa delar i en försäkring för barn kan utbetalas från flera försäkringar, så glöm inte att anmäla det inträffade till samtliga försäkringar. ICAs försäkring gäller utan självrisker.

Anmäl olycksfallsskada

  • Spara läkarintyg och kvitton för kostnader i samband med olycksfallsskadan

 Skadeanmälan olycksfall

Anmäl sjukdom

  • Uppsök läkare och spara läkarintyg och liknande underlag som kan vara viktiga för försäkringsersättningen.

 Skadeanmälan sjukdom