Båtförsäkring

Med vår båtförsäkring kan du njuta av båtlivet. Vi finns där till din hjälp om du skulle råkat tanka bränsle i vattentanken eller kanske behöver bogsering.

Mycket båtförsäkring för pengarna

 • Allrisk (ofta kallat drulle) ger ersättning om du till exempel tappar GPS-plottern i sjön eller tankar diesel i vattentanken
 • Trygghet på sjön med assistans
 • Rabatt om du låser in din motor
 • ICA-bonus på hela försäkringsbeloppet för dig med något av ICAs kort.

Vi vill att du ska känna dig trygg på sjön. Därför ingår både allrisk och assistans utan extra kostnad i vår båtförsäkring. Dessutom får du rabatt om du låser fast din båt och låser in motorn vid vinterförvaring. Jämför gärna med andra båtförsäkringar när du ska göra ditt val.

Gör en bra försäkring ännu bättre

Har motorgarantin på din båt gått ut? Då kan du köpa till vår maskin- och elektronikförsäkring som ersätter skada på all maskinell utrustning (till exempel motor, ankarspel och navigationsutrustning) så länge skadan orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. Maskin- och elektronikförsäkring kan du köpa om du har en båt med motor som är max 10 år gammal. Den gäller sedan fram till att motorn är 20 år gammal.

Båtförsäkring som kan ge extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får bonus på hela försäkringskostnaden.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, org.nr: HRB 211924 (Tyskland) via Svedea, Box 3489, 103 69 Stockholm, www.svedea.se, Orgnr: 556786-1678. Svedea är en del av HDI Global Specialty SE. Läs mer om Svedea.

Vår båtförsäkring innehåller

 • Sjöskada – Ersätter skador orsakade av grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. För segelbåtar ersätts också skada på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder (>10 m/s).
 • Uppläggnings- och transportskada – Ersätter om båten skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 • Stöld och skadegörelse – Du får ersättning om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.
 • Brandskada – Ersättning om båten skadas av brand eller blixtnedslag.
 • Ansvar – Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.
 • Rättsskydd – Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.
 • Assistans – Du kan få hjälp med bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av reservdelar och bränsle.
 • Allrisk – Ersätter plötslig och oförutsedd skada på båten (utom motor och drivlina), lös båtutrustning och personlig lösegendom upp till 40 000 kr.
 • Personligt lösöre – Ersättning för personligt lösöre, som till exempel kläder och fiskeutrustning, med upp till 10 000 kr.
 • Jolle - För inombordare och segelbåt ingår jolle med motor upp till ett värde av 10 000 kr.

Tillägg som du kan köpa till

Maskin- och elektronikförsäkring - Ersätter skada på motor, backslag/drev och annan maskinell utrustning orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

Självrisker båtförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Du väljer mellan tre olika självrisker: 2 000 kr, 5 000 kr och 10 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre pris på försäkringen.

Särskild självrisk för vissa skador

För vissa skador är självrisken alltid 2 000 kr. Det gäller om du får en skada på enbart jolle eller personligt lösöre, samt vid allrisk- och ansvarsskada. Vid rättsskyddsskador är självrisken 20 % av skadekostnaden, dock lägst 2 000 kr.

Dubbel självrisk i vissa fall

I vissa särskilda fall får du betala dubbel självrisk.

 • För sjöskador när båten ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars
 • Om båten sjunker helt eller delvis
 • Vid stöld av motor mellan 1 november och 31 mars om den inte är inlåst
 • Vid stöld av båten då den ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars

Information om distans- och hemförsäljningslagen och försäkringsförmedlingslagen

För båtförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

ICA Försäkring har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och agerar förmedlare av båtförsäkring.

Försäkringsgivaren (HDI Global Specialty SE, Sverige filial via Svedea) och försäkringsförmedlaren (ICA Försäkring) står under Finansinspektionens tillsyn.

› Mer om distans- och hemförsäljningslagen och försäkringsförmedlingslagen (pdf)

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling (pdf)

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan online (svedea.se)

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Drömmer du om en båt?

Susa fram i en motorbåt eller glida fram med vinden i en segelbåt.

ICA Banken kan hjälpa dig att förverkliga din dröm om en båt.

› Till ICA Bankens båtlån