Bostadsrättsförsäkring

Detta tillägg ger ersättning för skador på bostadsrätt som inträffat plötsligt och oförutsett samt ersättning för ytskikt i våtutrymme vid vatten- och läckageskador.