Brand MC

Ersättning för skador på motorcykeln efter brand, blixtnedslag eller explosion.