Vagnskada MC

Ersätter skador på själva motorcykeln genom trafikolycka, omkullkörning, kollision med djur, skadegörelse och annan yttre olyckshändelse, till exempel att motorcykeln råkar välta.