Brand moped

Ersättning för skador på mopeden efter brand, blixtnedslag eller explosion.