Glas moped

Försäkringen betalar reparation eller byte av siktrutor som krossats eller spräckts. Försäkringsvillkoren skiljer sig mellan halv- och helförsäkring.