Plåt- och lackskada

Ersätter skador på själva mopeden genom trafikolycka, omkullkörning, kollision med djur, skadegörelse och annan yttre olyckshändelse, till exempel att mopeden råkar välta.