Trafikförsäkring moped

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador på personer i och utanför fordonet. Den ersätter också skador som du orsakar på andras fordon och egendom, men alltså inte skadorna på din egen moped.