Gravidförsäkring

  Välj Gravid Fri kostnadsfritt, eller Gravid Plus
  Skydd för den gravida, bebisen och partnern
  Gäller från gravidvecka 22

Genom att klicka på "Välj omfattning" bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av ICA Försäkrings rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.

Vad är en gravidförsäkring? 

En gravidförsäkring omfattar både den gravida, bebisen och i vissa delar också partnern. Den kan ge ekonomisk ersättning och hjälp om det skulle hända något under graviditeten eller förlossningen, till exempel komplikationer, olycksfall, sjukdom eller dödsfall.

Gratis gravidförsäkring från gravidvecka 22  

Hos oss kan du aktivera en gratis gravidförsäkring, Gravid Fri, när som helst under din graviditet. Den gäller tidigast från gravidvecka 22, och tills din bebis fyllt 6 månader.

Gravid Fri ersätter bland annat medicinsk invaliditet vid olycksfall med maximalt 500 000 kronor. Den kan också ersätta upp till tio terapitillfällen för dig eller din partner om det skulle hända din bebis något, om du skulle drabbas av förlossningsdepression eller om någon av er skulle avlida under graviditeten. Vid dödsfall betalar vi också ut en ersättning om 25 000 kronor.

Gravidförsäkring Plus – ett komplett skydd för dig och din bebis 

Gravid Plus ger ett mer omfattande skydd för dig och din bebis än Gravid Fri.

Om din bebis till exempel drabbas av ett allvarligt hjärtfel, CP-skada, gomspalt, Downs syndrom eller en allvarlig synnedsättning får ni 50 000 kronor i ersättning. Skulle bebisen få en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning till följd av sjukdom, kan ni få en ersättning baserad på den medicinska invaliditetsgraden. Den högsta ersättningsnivån är 500 000 kronor.

Ni kan också få ersättning med 200 kronor per dag, i upp till 180 dagar, om bebisen behöver vårdas på sjukhus. Dessutom kan ni få vårdersättning månadsvis, om ni blir beviljade vårdnadsbidrag från Försäkringskassan i samband med olycksfallsskada eller sjukdom.

Gravidförsäkringen ersätter också framträdande ärr med ett engångsbelopp. I de fullständiga villkoren hittar du alla tillstånd och sjukdomar som ersätts och inte.

Graviditetskomplikationer – så gäller vår gravidförsäkring 

Du som är gravid får ersättning vid ett antal olika komplikationer som kan uppstå under graviditeten och förlossningen. Ersättningen är 3 000 kronor. Om du blir inskriven på sjukhus för vård eller behandling på grund av komplikationer under graviditeten, får du 200 kronor per dag i ersättning.
Exempel på komplikationer du kan få ersättning för:

  • Havandeskapsförgiftning

  • Missfall

  • Akut kejsarsnitt

  • Svåra förlossningsskador och svår blodförlust

När ska man teckna gravidförsäkring? 

Du kan aktivera din gratis gravidförsäkring eller köpa Gravid Plus när du vill under graviditeten, men den börjar gälla tidigast i gravidvecka 22. Så snart du och din bebis kommit hem från BB kan det vara dags att komplettera med en barnförsäkring, även om gravidförsäkringen ger ett visst skydd för barnet i ytterligare 6 månader. 

Gravidförsäkring vid tvillingar – vad gäller? 

Om du är gravid med fler än ett barn, gäller försäkringen på samma sätt och omfattar alla barnen. 

Gravidförsäkring pris

Gravid Plus kostar 1 295 kronor, och kan vara giltig i upp till totalt 10 månader, från gravidvecka 22 och fram tills barnet fyllt 6 månader.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För gravidförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och blanketter

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

50 % rabatt när du köper barnförsäkring

Ditt barn är värt ett bra skydd redan från start. Därför får du halva priset i 12 månader om du köper barnförsäkring innan barnet fyller ett år. Läs mer om barnförsäkring.