Ny resa

Du och din familj, eller medresenär, kan få en ersättningsresa om du blir sängliggande mer än halva resan p.g.a. sjukdom eller olycksfall. Kom ihåg att be den behandlande läkaren på resmålet om ett skriftligt intyg med ordination om vila på rummet i mer än 50 % av antalet resdagar.