Självriskskydd för hem- och bilförsäkring

Du kan få ersättning för självrisken om något händer med din bostad eller bil när du är borta. Självriskskyddet gäller även för egen bil som du tar med på resan.