Backpacker-försäkring

  För resor upp till 1 år
  För dig som är 18–35 år
  100 kr i ICA-bonus

Extra bra reseskydd till ett schysst pris

Med Reseförsäkring Backpacker ingår ersättning för eftersökning och räddning, sjukvård och hemtransport i hela världen. Du får också tillgång till ett dygnet runt-öppet larmnummer. Försäkringen erbjuds i samarbete med reseförsäkringsspecialisten Europeiska ERV.

Reseförsäkring för dig som vill se världen

Ska du iväg och upptäcka vad som finns bortom Sveriges gränser? Då är det smart att ha en bra reseförsäkring – framför allt efter de första 45–60 dagarna, när reseskyddet i din hemförsäkring slutar gälla.

Försäkringen gäller i hela världen – utom områden dit Utrikesdepartementet avråder från att resa. Det är viktigt att du anger vilka delar av världen du ska resa till när du köper försäkringen. Reser du till platser som ligger utanför de områden som framgår i din bekräftelse, gäller inte försäkringen där.

Bästa reseförsäkringen för dig som är backpacker

Backpacker är den bästa reseförsäkringen vi har för dig som är 18–35 år och ska ut på en längre resa.

Du får ett omfattande skydd på backpackerresan med bland annat tillgång till larmnummer dygnet runt, eftersökning och räddning samt sjukvård och hemtransport. Och om du blir borta längre än planerat kan du alltid förlänga försäkringen.

Vi har också andra försäkringar för andra typer av resor.

› Här hittar du allt inom reseförsäkring

Extra skydd för dig som person – med eller utan hemförsäkring

Välj om du vill starta reseförsäkringen när reseskyddet i hemförsäkringen tar slut, eller om du vill att reseförsäkringen ska gälla från dag ett.

Backpacker reseförsäkring innehåller de flesta delar som brukar ingå i hemförsäkringens reseskydd, men kompletterar med extra skydd för dig som person. Saknar du hemförsäkring ger den här reseförsäkringen ett bra och tryggt skydd.

Vem kan köpa Reseförsäkring Backpacker?

Du kan köpa Reseförsäkring Backpacker för resor som varar från 14 till 365 dagar, och om du som ska resa är 18–35 år och folkbokförd i Sverige eller Norge.

Du väljer själv om försäkringen ska börja gälla från första resdagen, eller när reseskyddet i din hemförsäkring upphör (oftast efter 45–60 dagar, se villkoren för din hemförsäkring).

För dig som är gravid gäller försäkringen för oväntad sjukdom eller komplikationer för modern/fostret som uppstår under graviditet eller förlossning.

Exempel på vad som ingår i Backpacker reseförsäkring:

Sjukvård och hemtransport

Om du råkar ut för sjukdom eller skada så att du behöver läkar- eller sjukhusvård kan du få ersättning för vårdkostnaderna. Du kan också få hjälp med kostnaden för hemtransport till Sverige med till exempel ambulansflyg.

Larmcentral dygnet runt

Oavsett var i världen du befinner dig kan du alltid kontakta den dygnet runt-öppna larmcentralen Europeiska ERV Alarm om du behöver akut hjälp.

Eftersökning och räddning

Skulle du behöva eftersökas eller räddas av polis och räddningstjänst ersätter försäkringen kostnaden upp till ett maxbelopp.

Evakuering vid terrordåd eller naturkatastrof

Om du drabbas av ett terrordåd eller en naturkatastrof på resan kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för att ta dig till en säkrare ort och skaffa nytt boende där.

Ansvars-, överfalls- och rättsskydd

Skulle du krävas på skadestånd eller behöva anlita advokat under resan kan du få hjälp med kostnaderna. Råkar du ut för ett överfall kan du få ersättning för sveda och värk, fysiskt och psykiskt lidande samt bestående men.

Mer om vad som ingår i Backpacker Reseförsäkring

Försäkringsgivare är Europeiske Rejseforsikring, AS CVR-nr 62940514 genom Europeiska ERV filial org nr 516410-9208.

Självrisker Reseförsäkring Backpacker

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid skadetillfället. För Reseförsäkring Backpacker ligger självrisken på 1 000 kr.

Rättsskydd

10 % av den totala skadekostnaden, dock lägst 2.500 kr. Vid överklagan gäller självrisken för varje instans.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För reseförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

ICA Försäkring har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och agerar förmedlare av reseförsäkring.

Försäkringsgivaren (Europeiske Rejseforsikring genom Europeiska ERV filial) och försäkringsförmedlaren (ICA Försäkring) står under Finansinspektionens tillsyn.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Villkor och blanketter

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Europeiska ERV

ICAs reseförsäkringar erbjuds i samarbete med reseförsäkringsspecialisten Europeiska ERV.

100 kr i bonus på ICA när du köper reseförsäkring

Solhatt och sandalerNär du köper någon av våra reseförsäkringar för minst 300 kr får du automatiskt 100 kr insatta på ditt stammiskonto.*

› Läs mer om ICA-bonus på dina försäkringar

*) För att få ICA-bonus behöver du vara stammis på ICA. Är du inte det kan du bli ICA-stammis här eller ansöka om ICA Bankens kort här.

Tips för reseapoteket

Har du allt nödvändigt inför resan? Hitta produkterna du behöver i ditt reseapotek på Apotek Hjärtat.

Stammisrabatter

Som stammis på ICA får du fina rabatter på resor, nöjen, träning och underhållning. 

Se alla erbjudanden