Allrisk (drulleförsäkring)

Försäkringen ersätter förlust eller skada på försäkrad egendom. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). 

Högsta ersättningsbelopp 30 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.