Kostnader för vård, resor, läkemedel m.m. vid olycksfall

Skulle barnet råka ut för en olycksfallsskada kan barnförsäkringen bl. a. ersätta kostnader för läkarvård, medicin, hjälpmedel och tandvård samt förstörda kläder, glasögon och hjälm. Ersättningen kan lämnas för kostnader som uppkommit inom fem år från olycksfallet.