Kristerapi Barnförsäkring

När det händer något i livet som är svårt att hantera för barnet, t.ex. sjukdom, våld, nära anhörigs död eller mobbning lämnas ersättning för upp till 15 behandlingstillfällen hos psykolog eller terapeut. Även vårdnadshavare eller syskon kan få kristerapi.