Vård hemma efter sjukhusvistelse

Försäkringen kan ge ersättning med 600 kr/dag i upp till 30 dagar om barnet behöver vårdas hemma efter en sjukhusvistelse. Ersättning betalas inte för de dagar då vårdersättning utbetalas från Försäkringskassan.