Vård- och månadsersättning

Om ditt barn drabbas av en sjukdom eller skada och du som vårdnadshavare beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan kan familjen också få månadsersättning från barnförsäkringen. Ersättning utbetalas i förhållande till vårdbidraget eller den nedsatta arbetsförmågan med max 9.000 kr/mån.​