Golftillägg Student

Detta tillägg ersätter bl.a. stulen eller skadad golfutrustning upp till 30 000 kr. Du kan också få ersättning för pengar och annan stöldbegärlig egendom som du blir bestulen på.

Gör du en Hole-in-one får du 1 000 kr.