Medicinsk invaliditet vid sjukdom

Om bebisen får en bestående nedsättning av sin fysiska eller psykiska funktionsförmåga till följd av sjukdom, betalar vi ut ett engångsbelopp. Invaliditetsgraden bestäms i procent av funktionsförmågan enligt en fastställd tabell som är gemensam för försäkringsbranschen. Maxbeloppet är 500.000 kronor. Gäller endast Gravid Plus.