Hus Plus

  • Begränsat åldersavdrag på byggnad 15 000 kronor
  • Ökar grundskyddet mot äkta hussvamp med 500 000 kr till 
    2 000 000 kr
  • Vitvaruskydd med 1 200 kr i självriskreducering och förbättrat åldersavdrag
  • Ersättning för läckage genom tak vid allriskskada
  • Sanering av dina tillhörigheter vid vägglöss
  • Fördubblad ersättningsnivå på tomtmark från 500 000 kr till
    1 miljon kr