Hjälp vid ID-stöld

Försäkringen gäller för direkta kostnader upp till högst 2 000 kr för att återanskaffa stulna ID-handlingar och för nödvändiga och skäliga kostnader upp till högst 400 000 kr för juridiskt ombud. Försäkringen gäller inte för förlust av information (immateriell skada) eller ekonomisk skada direkt eller indirekt sammanhängande med id-stöld.

Försäkringen gäller utan självrisk.