Lösöre utanför fritidshuset

Lösöre som du förvarar på fastigheten men inte i din huvudbyggnad är försäkrad upp till 50 000 kr (stöldbegärlig egendom max 10 000 kr). Det kan exempelvis vara det du har i ett förråd eller utomhusmöbler. Tänk på att du fortfarande måste skydda egendomen och att egendom utanför din fastighet inte täcks av fritidshusförsäkringen (där är det hemförsäkringens bortaskydd som ersätter istället).