Mobbning

Innehåller krishjälp vid kränkande behandling av skolbarn. Du ersätts för max 10 tillfällen per skadehändelse. Omfattar även schablonersättning vid skadeståndstalan till följd av kränkande behandling i skolan.