Överfallsskydd

Ersätter de som omfattas av försäkringen med fast ersättningsbelopp enligt schablon samt ersättning för tandskadekostnader, medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning vid särskilt angivna händelser som t ex misshandel. Högsta ersättningsbelopp är 1 000 000 kr.