Saneringsförsäkring

Omfattar sanering av myror, getingar, möss, råttor samt andra gnagare och insekter. Försäkringen gäller utan självrisk. Mer information hittar du i villkoren.