Olycksfalls­försäkring för dig och din familj

Med vår olycksfalls­försäkring är du skyddad dygnet runt till ett schysst pris.

Olycksfallsförsäkring utan självrisk

Med vår olycksfallsförsäkring kan du känna dig trygg med att vi finns där och hjälper dig om olyckan skulle vara framme.

Vad är en olycksfallsförsäkring? 

En olycksfallsförsäkring kan ge ekonomisk ersättning om du råkar ut för en olycka. Under arbetstid och skoltid är många redan försäkrade genom sin arbetsgivare, fackförbund eller skola. Men för att också få ersättning vid olycksfall på fritiden, behöver du komplettera med en olycksfallsförsäkring.

Vår olycksfallsförsäkring ger dig och din familj ett skydd som gäller dygnet runt och du betalar ingen självrisk vid en eventuell skada.

Med vår olycksfallsförsäkring får du

 • samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • medförsäkra partner och barn till förmånligt pris
 • behålla försäkringen livet ut
 • stammispoäng på hela försäkringskostnaden för dig som är stammis på ICA.

Varför behöver jag en olycksfallsförsäkring? 

Om du eller en familjemedlem blir illa skadad kan det vara mycket värt att få hjälp och kompensation. Det kan handla om ersättning vid en lång sjukhusvistelse, rehabilitering, terapi, reparation av tandskador och kompensation vid bestående men som påverkar arbetet och livskvaliteten. Det får du genom en olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för kostnader, resor och mediciner till följd av olycksfallsskadan.

Samtalsstöd på armlängds avstånd via BlueCall

Att vara med om ett olycksfall kan påverka din psykiska hälsa minst lika mycket som din fysiska. Du kanske oroar dig för hur din hälsa påverkas på sikt, eller vilken effekt eventuella inkomstbortfall har på ekonomin. Du kan också uppleva nedstämdhet och stress.

Som kund hos oss får du därför tillgång till coachande stödsamtal med professionella terapeuter via appen BlueCall. 

Pensionär, förälder, sambo eller singel

Försäkringen kan köpas av dig som är mellan 18 och 72 år och bosatt i Sverige, och kan sedan behållas livet ut. Du kan lägga till vuxna och barn som bor på samma adress som medförsäkrade.

Maximal ersättning från försäkringen är 1 000 000 kronor för vuxen och 500 000 kronor för barn.

Olycksfallsförsäkringens pris 

Här ser du vad vår olycksfallsförsäkring kostar för olika antal försäkrade. 

 • 115 kr/mån för en person
 • 219 kr/mån för två personer
 • 296 kr/mån för tre personer
 • 331 kr/mån för fyra personer*

*) Vill du veta pris för fem försäkrade personer eller fler? Ring oss på 033-47 47 90, så hjälper vi dig. Hos oss kan upp till 12 personer ingå i olycksfallsförsäkringen. 

Olycksfallsförsäkring med extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA kan, förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden, även få en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

Vad täcker olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringen innehåller bland annat:

 • 200 kr/dag vid sjukhusvistelse på grund av olycksfall i upp till 365 dygn.
 • Upp till 50 000 kr i ersättning vid tandskada.
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader.
 • Ersättning för sveda och värk.
 • Ersättning för rehabilitering, hjälpmedel och terapi.
 • Dödsfallsersättning - Till följd av olycksfall utbetalas 50 000 kr.
 • Medicinsk invaliditet - Ersättning för bestående men/invaliditet.
 • Förvärvsmässig invaliditet - Vid 50 % invaliditet utbetalas 100 % av ersättningen, upp till 1 000 000 kr för vuxen och 500 000 kr för barn.
 • 3 stödsamtal via BlueCall per kalenderår.

Ersättning för invaliditet (förvärvsmässig och medicinsk) och sveda och värk kan aldrig bli högre än 1 000 000 kr (maximala ersättningsbelopp). Det maximala ersättningsbeloppet minskas med 100 000 kr per år från att försäkrad fyllt 58 år. Maximal ersättning minskas till en lägsta nivå om 200 000 kr som uppnås när den försäkrade fyller 65 år. Försäkringen kan behållas livet ut.

I de fullständiga villkoren finns information om vilka ersättningar som gäller för respektive del i försäkringen.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För olycksfallsförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Bra att veta

Blir ni fler i familjen under försäkringstiden, behöver ni kontakta oss och anmäla det, för att försäkringsskyddet ska gälla den/dem.

Är du rätt försäkrad?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Stödsamtal via BlueCall ingår

När du har någon av våra försäkringar ingår stödsamtal via BlueCall. Genom appen kan du chatta eller ringa och prata med en terapeut för att öka välmåendet och förebygga psykisk ohälsa.

› Mer om samtalsstödet

Bonus på ICA Försäkring

Samlingsbonus på dina försäkringar

Du som har flera försäkringar hos oss kan få en extra bonusutbetalning i januari varje år, på upp till 500 kr. Härligt va?

› Läs mer om hur det funkar