Jag kommer ha dubbla boenden under en period, på grund av flytt. Hur fungerar hemförsäkring vid flytt?

Behöver du ha båda bostäderna försäkrade under en period behöver du tecknar en ny hemförsäkring för den nya bostaden från det datum du får tillträde. Sedan säger du upp försäkringen för din nuvarande bostad när du lämnat ifrån dig den.

Kontakta oss på 033 47 47 90, vardagar 08.00–17.30 så hjälper vi dig.