Låneskydd Bolån

Försäkra månadskostnaden för ditt bolån
Är ni två låntagare kan båda omfattas av försäkringen

Skydda ditt bolån

Känn dig trygg med Låneskydd Bolån. Försäkringsskyddet som hjälper dig och din familj när du som mest behöver det.

Låneskydd Bolån – en trygghet för ditt boende

Låneskydd bolån hjälper dig med månadsbetalningarna av ränta och amortering om du:

- Blir arbetslös till följd av arbetsbrist

- Blir sjuk eller skadad så att du inte kan arbeta alls

- Du är egen företagare och blir inlagd på sjukhus en längre tid

För att skyddet ska vara aktivt måste du ha haft försäkringen under en viss period, så kallad kvalificeringstid, se därför till att teckna försäkringen så snart som möjligt.

Samtalsterapi genom BlueCall

Genom låneskyddet får du kostnadsfri tillgång till BlueCalls samtalsstöd. Dit kan du ringa eller chatta med BlueCalls terapeuter som hjälper dig att hitta nya vägar framåt, oavsett om det gäller att få tillbaka balansen i livspusslet eller något annat. Läs mer om BlueCall.

Låneskydd Bolån innehåller bland annat

Du kan få ersättning för ränta och amortering som du betalar för ditt bolån (upp till ditt angivna försäkringsbelopp per månad) om du till exempel blir sjukskriven, arbetslös eller drabbas av hel arbetsoförmåga. 

Mer om hur försäkringen fungerar

Nedan läser du exempel om hur försäkringen fungerar, om försäkringshändelse, när skyddet börjar och mer.

Exempel 1

Försäkringshändelse: arbetslöshet till följd av arbetsbrist (gäller ej för egenföretagare)

Försäkringsskyddet inträder: efter 150 dagar

Karenstid*: 30 dagar

Försäkringen ersätter: månadskostnaden för bolånet (ränta och amortering) vid skadetillfället, maximalt upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive försäkrad i upp till 12 månader.

Exempel 2

Försäkringshändelse: hel arbetsoförmåga

Försäkringsskyddet inträder: efter 30 dagar

Karenstid*: 30 dagar

Försäkringen ersätter: månadskostnaden för bolånet (ränta och amortering) vid skadetillfället, maximalt upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive försäkrad i upp till 12 månader.

Exempel 3

Försäkringshändelse: sjukhusvistelse (gäller bara för egenföretagare)

Försäkringsskyddet inträder: efter 30 dagar

Karenstid*: 8 dagar

Försäkringen ersätter: månadskostnaden för bolånet (ränta och amortering) vid skadetillfället, maximalt upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive försäkrad i upp till 12 månader.

*Karenstid avser den inledande period då försäkringen inte lämnar ersättning vid skada. Exempelvis får du inte ersättning för de första 30 dagarnas arbetslöshet utan ersättning utgår från dag 31.

Självrisker Låneskydd Bolån

Du har ingen självrisk för ditt bolåneskydd. Däremot finns det en karenstid för varje skadehändelse under vilken du inte får ersättning från försäkringen. Exempelvis är karenstiden 30 dagar om du skulle bli arbetslös till följd av arbetsbrist. Det innebär att du inte får ersättning för de första 30 dagarnas arbetslöshet utan ersättning utgår från dag 31 och framåt.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För Låneskydd Bolån som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (pdf)

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling (pdf)

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Det finns inga äldre villkor för tillfället

 

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Förköpsinformation
Fullständiga villkor
Produktfaktablad

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Går du i tankar på att flytta?

ICA Banken kan hjälpa dig att förverkliga drömmen om ett nytt boende.

› Gör en snabb bolånekalkyl

Råkat ut för en skada?

› Här gör du en skadeanmälan

Akut brand- eller vattenskada?
Ring 033-435 98 00. Efter kontorstid kopplas du till vårt journummer.

Nu har vi jämförpris på försäkringar

Få koll på dina försäkringar och jämför pris och villkor med våra.