Allrisk byggnad (drulleförsäkring)

Kan ge ersättning på upp till 200 000 kr för andra typer av skador på byggnad än de som omfattas av grundskyddet. Ersätter skador som orsakas av plötsliga och oförutsägbara händelser, med det menas skador som inträffar omedelbart, under ett kort händelseförlopp och som inte kan förutses eller förhindras.