Ärrersättning

Om barnet får ärr eller andra förändringar av utseendet efter olycksfall eller sjukdom som krävt läkarbehandling kan ett engångsbelopp betalas ut enligt Trafikskadenämndens tabell. Hur stor ersättningen blir beror på hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter.