Sjukhusvistelse

Om barnet råkar ut för olycksfallsskada eller sjukdom och behöver vårdas på sjukhus ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp vid akut sjukhusvistelse över minst en natt och med 600 kr/dag i upp till 365 dagar när barnet är inskrivet på sjukhus för annan vård. Ersättning lämnas inte för behandling i öppenvården.