Andel låntagare 1

Uppge hur mycket av månadskostnaden som låntagare 1 betalar. Vid arbetslöshet eller sjukdom får var och en av de försäkrade ersättning upp till den procent av den totala månadskostnaden man angett att man betalar.