Antal låntagare

Är ni en eller två personer som står som låntagare? Är ni fler än två personer kan ni inte teckna bolåneskydd.