Försäkra båda låntagare

Ange om endast du eller både du och din medlåntagare ska omfattas av försäkringen.